Nyt fra bestyrelsen

På denne side finder du seneste nyt fra bestyrelsen


2023

2022

Svar fra Michael Lund, KAB
KAB er i øjeblikket ved at danne sig et overblik og vil inden for kort tid, melde en plan ud til driften i alle afdelinger i KAB fællesskabet, herunder Herlevhuse med rækkehuse og punkthuse med skelafstand, hvor netop brandsikring er i fokus
 9. April 2022

2021

2020

2019

Markvandring 2019
 4. Juni 2019

2018

Vi er en kreds af almene beboere, der har startet denne underskriftindsamling. Vi protesterer imod, at regeringen betaler sin ghettoindsats med VORES penge.

Hovedparten af regeringens ghettoplan finansieres gennem Landsbyggefonden, som betales over huslejen og bruges til at sikre tidssvarende almene boliger – nye tage, vinduer etc.

Frem til 2026 vil Løkke & Co. bruge 12 mia. kroner fra Landsbyggefonden i de udsatte boligområder. Det betyder, at der kun er 9 mia. kroner tilbage til de 88 procent af den almene sektor, som IKKE er udsatte områder.

Konsekvensen er, at der ikke er råd til at renovere almindelige boligafdelinger og tusindvis af lejere kommer til at bo i utidssvarende boliger.

Vi er enige i, at der skal gøres en indsats i udsatte boligområder, men det må betales i fællesskab. De almene beboere tager i forvejen et stort socialt ansvar med integration af indvandrere og socialt udsatte – det er kun rimeligt, at folk i ejerboliger også bidrager til finansieringen.

Hvis du er enig i protesten imod tyveriet af lejernes penge, så skriv under.

https://www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge#sign
 19. April 2018

2017

Livsrum beboerinformation
 6. November 2017
Byggepladstegning
 6. November 2017
Renovering af vejbelysning
 14. Juni 2017
Høringssvar Kagsåparken
 20. marts 2017

2016

Markvandring 2016
 2. August 2016

2015

Markvandring 2015
 4. August 2015

2014

Ref. fra mødet med kommunen den 26. juni ang. vejlukning, parkering m.m.
På mødet den 26. juni med kommunen deltog:
Frede Ravn, Palle Jørgensen, Yvonne L. Madsen, Tina Neugebauer og Niels Bonne Rasmussen (KAB)
 13. August 2014
Referat fra velkomstudvalget
 13. August 2014
Byttelejlighed
 28. Juli 2014
Modtaget brev:
Hej Rene.
Undskyld, at jeg sådan "angriber" dig pr. mail. Mit navn er Lillian, og jeg har i et stykke tid været skrevet op på intern liste til et lille rækkehus hos jer i Herlevehuse. Der er endnu ikke sket noget, og da jeg så din kontaktinfo på hjemmesiden på nettet, tænkte jeg, at jeg ville prøve lykken.
Hvis du/I har en liste eller kender til folk, som gerne vil bytte lejlighed, så kan du/I måske tænke på mig.
Kort og godt, så ønsker jeg et af de mindste rækkehuse hos jer, da børnene er flyttet fra, og jeg altid gerne har villet have et lille rækkehus.
Jeg bor i dag i Engbrydeparken Glostrup, 88 m2 i stuen og med en dejlig lille nem have. Der er 5 rum (3 værelser/2 kamre). Området er grønt og fredeligt, og har man børn, så ligger Nordvangskolen lige overfor. Jeg kunne skrive meget mere, men skal skåne dig. Det kan jeg jo altid, hvis nogen skulle være interesseret.Så skulle du/I kende til nogen, så er de selvfølgelig velkommen til at henvende sig for yderligere info og evt. fremvisning. Skønt jeg har forelsket mig i Herlevhuse, så har jeg aldrig været inde i husene, så jeg vil selvfølgelig også gerne se et evt. bytte indvendigt.Igen, jeg beklager, hvis du finder det anstødeligt, at jeg sådan henvender mig direkte, men jeg håber selvfølgelig, at du vender positivt tilbage :o) - hvo intet vover intet vinder! På forhånd tak.
Hække og hegn
 14. Juli 2014
Hvis ikke andet er skriftligt aftalt mellem to naboer, skal hækhøjden nu være 1,8 m. Naboer kan ikke aftale at rive hækken ned og erstatte denne med et hegn. Det er derimod tilladt at opsætte et hegn inde i haven; du kan få rådgivning fra ejendomskontoret om, hvor højt hegnet må være, og hvor langt fra skellet du må sætte det op.
Møde med Herlev Kommune
 26. Juni 2014
Torsdag den 26. juni havde bestyrelsen møde med teknisk forvaltning på Herlev Rådhus. Forvaltningen fremlagde et forslag til den kommende rundkørsel ved Ringvejen og hospitalsområdet. Forslaget gik på indkørsel (ensrettet) fra rundkørslen til Langdyssen og udkørsel (ensrettet) fra ny vej over for Ardfuren. Kort sagt, vi skal køre ind i vores område som nu og ud af boligområdet via den nye vej over for Ardfuren.
Bestyrelsen erklærede sig ikke tilfredse med denne løsning og anmodede forvaltningen om en løsning, hvor trafikken kunne afvikles som nu. Samtidig fremsatte vi vores forslag til løsning vedrørende parkeringslommer, P- forbud og trafiksikkerhed for cyklister på Runddyssen og Langdyssen.
Hækkens højde
 12. April 2014
Til beboermødet den 7. april var der fremsendt et forslag om hækhøjde.

Det blev vedtaget, at hækhøjden skal holdes i en højde af 1,8 m jvf. gældende lovgivning om hæk/hegn i skel med mindre andet er aftalt skriftligt mellem skel-delende naboer.
Dette vil blive indskrevet i husordenen.

Der var dog flere beboere, der mente, at man sagtens kunne lave en mundtlig aftale med naboen om, hvor høj hækken skulle være.
Ny legeplads
 12. April 2014
På beboermødet den 7. april blev det besluttet at bevilge penge til et klatrestativ til de lidt større børn. Den nye legeplads kommer således til at have noget for både små og store børn. Der er sendt tegninger m.m. til kommunen. Så lige så snart vi har fået positivt svar fra kommunen, går arbejdet i gang.
“Den gamle legeplads”
 12. April 2014
På beboermødet den 7. april blev der orienteret om, hvor langt arbejdet med “den gamle legeplads” er kommet.
Der er indhentet priser på, hvad det koster at gøre grunden klar til evt. carporte / overdækninger eller garager.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen og beboerne opfordres til at komme med flere forslag til brugen af den gamle legeplads. Nye forslag vil blive fremlagt på et senere beboermøde. Et endeligt forslag vil muligvis komme til urafstemning blandt beboerne.
Ny legeplads
 6. Februar 2014
Legepladsudvalget har udarbejdet – og bestyrelsen godkendt - den nye legeplads ved petanquebanen på græsplænen mellem Stordyssen og Døllevangen, og den bliver etableret her i foråret. Der kommer sandkasse og legehus, rutsjebane med trappe, klatrevæg og trappestige, gyngestativ med to dækgynger og en fuglerede.
For de lidt større børn er det besluttet at stille forslag om et klatrestativ til forårets budgetmøde den 7. april.
"Den gamle legeplads"
 6. Februar 2014
Hvad koster det at få lagt køresten på den gamle legeplads, så campingvogne, trailere og ....? Det undersøger bestyrelsen i øjeblikket og regner med at kunne oplyse det på forårets budgetmøde.
Kan vi også nå at at få lavet et forslag?
Møde med borgmesteren
 4. Februar 2014
Information om hjemmesiden.pdf
 11. Januar 2014