Ejendomskontoret


Johnny Frandsen
Driftsleder
Dennis Lund
Driftsleder assistent
Vagtordninger

Vagtordning må kun bruges til uopsættelige opgaver fx stop af gasfyr eller total strømsvigt, som ikke kan vente til normal arbejdstid.

Vagt Belfor tlf. nr. 70 26 79 63


Udlån af udstyr
Der kan lånes pladevibrator, tromle og slagboremaskine.
Hvis du har groft beskåret din hæk, træer eller buske, som IKKE kan afskaffes via vores grøn affalds ordning, kan traileren bringes til og fra din bopæl.

Åbningstider

Personlige henvendelser:
man-fredag fra kl. 08:00 – 08:30

Telefoniske henvendelser:
man – fredag fra kl. 08:30 – 09:00
onsdag tillige fra kl. 17:00 – 18:00

 Telefon: 44 94 07 00

 Email: EK-herlevhuse@kab-bolig.dk

 Adresse: Offerlunden 2a, 2730 Herlev