Om bestyrelsen

Afdelingsmødet vælger formand og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år og to bestyrelsesmedlemme i lige år. Suppleanter - gerne tre - vælges hvert år.


René Petersen

Formand
Telefon: 29 11 21 89
Email: renepetersen4711@gmail.com
Træffetid man. – tor. kl. 19.00 – 21.00

Palle Jørgensen

Kasserer
Telefon: 21 75 85 41

Frede Ravn

Sekretær
Telefon: 21 72 47 39
Kontaktperson for HÆK


Yvonne Madsen

Bestyrelsesmedlem
Telefon: 21 48 23 64
Kontaktperson for Herlevhuse.dk

Annette Villaume

Bestyrelsesmedlem
Telefon: 44 91 97 42

Irene Petersen

Suppleant
Telefon: 31 38 98 90


Henrik Riise Hansen

Suppleant
Telefon: 31 47 49 68


Udvalg

Alle beboere kan melde sig til et udvalg:


Trafik- og Miljøudvalg

Yvonne Madsen

Bladudvalg

René Petersen
Frede Ravn

Loppemarked


Aktivitetsudvalget

Palle Jørgensen
René Petersen
Gert Senderowitz

Husorden, Råderet og ”Velkomst”-udvalg

Annette Villaume
Yvonne Madsen
Marianne Mortensen

Antenneudvalg

René Petersen