Velkommen til herlevhuse.dk

Seneste nyheder


Nyt fra Herlev Hospital om brummelydene.
Se mere under nyt fra bestyrelsen.
Debat om bevaringsværdighed iht. kommuneplanen
I øjeblikket er der en debat i Beboerdebat om bevaringsværdighed iht. kommuneplanen.
Herlev Kommune har oplyst, at bevaringsværdigheden formentlig ikke er juridisk gældende. Det har en beboer i Herlevhuse rejst tvivl om. Den sag kører sit eget liv.
Herlevhuse, Boligselskabet SAB og Herlev Kommune er naturligvis interesseret i, at Herlevhuse fremstår som en velvedligeholdt afdeling.
Det arbejder Herlevhuses afdelingsbestyrelse på i samarbejde med KAB.
Uanset debatten om bevaringsværdighed har bestyrelsen, selskabet og kommunen fælles fodslag, og der er ingen planer om at forandre Herlevhuse, som vi kender det i dag.
Alle kan derfor trygt flytte til Herlevhuse, og beboere kan fortsat bruge den individuelle modernisering.
Spændende møde om brandsikkerhed
hvordan undgår vi brand i vores bolig og hvad kan/skal vi gøre, hvis der sker brand.
onsdag den 15. maj kl. 19-21 i selskabslokalerne, Runddyssen 2-4
Der vil være kaffe og kage.
Ny Husorden
Ny Husorden vedtaget på afdelingsmødet den 13. november 2018 er vedlagt under Bestyrelsen -> Dokumenter -> Husorden.
Ønsker du den i papirform, så kontakt Ejendomskontoret.
Du kan udleje din bolig i ferieperioden i op til seks uger om året.
Se skema under Nyt fra bestyrelsen.

På et Beboermøde den 16. november 2015 blev det besluttet, at det ikke skulle tillades at opsætte hegn i skel ml. to naboer.
Det er fortsat kun tilladt med hæk.
Beslutningen blev vedtaget med 62 stemmer imod hegn og 0 stemmer for.
Altså: der må kun være hæk mellem to naboer.
Høringssvar til kommunens støjhandlingsplan
Bestyrelsen har sendt høringssvar til kommunens støjhandlingsplan 2018-2023.
Høringssvaret kan læses her
Herlevhuse i 1950-60'erne
Kig under Aktiviteter, der er lagt en ny revideret vejliste ind. Tre tidligere beboere, Ole, Stig og Claus, der er opvokset i Herlevhuse, har givet os flere oplysninger og tilføjelser; endvidere har de givet sig tid til at skrive noter og en fortælling. I Billedgalleri er der lagt billeder ind fra 1950´erne.

Filmen om Herlevhuse ligger samme sted
P-vagtordningen
P-tilladelser og gæstetilladelser kan afhentes på ejendomskontoret – kontakt ejendomskontoret tlf. 4404 0700 – mail EK-herlevhuse@kab-bolig.dk.

Om Herlevhuse


Bebyggelsen består af 262 enkelt- og kædehuse med tilhørende have. Vand, el og gas betales individuelt. Boligerne opvarmes med eget naturgasfyr. Der er Kabel-TV, pt. fra Yousee. Det er muligt at leje en garage.

Der er fire butikker med boliglejemål samt endnu et butikslejemål.

Bebyggelsen har selskabslokaler til 50 personer, bestyrelseslokale, og der er boldbane, legeplads, kælkebakke og grønne områder. HÆK, Herlevhuses ældreklub. Fastelavns- og Skt. Hansfest. Loppemarked.