Velkommen til herlevhuse.dk

Seneste nyheder


Beboermødet den 1. april 2020 er udskudt indtil videre grundet forebyggelse af Coronavirus

Coronavirus/smitte
Efter statsministerens seneste udmelding i går aftes, har direktionen i dag truffet beslutning om, at alle ejendomskontorer lukkes for personlig henvendelse.
Beboerne opfordres til at henvende sig på App., mail eller telefon.
Opdatering fra Teknik,- og miljø ang. parkering m.m.
Se mere under nyt fra bestyrelsen.
STØJVÆRN/ HEGN Se svar fra Transport og Boligministeriet.
Se mere under nyt fra bestyrelsen.
Orientering om støj fra ventilationsanlægget fra Herlev Hospital
Se mere under nyt fra bestyrelsen.
Kagsåparkens regnvandsprojekt udskydes til 2023
Se mere under nyt fra bestyrelsen.
Du kan udleje din bolig i ferieperioden i op til seks uger om året.
Se skema under Nyt fra bestyrelsen.

Herlevhuse i 1950-60'erne
Kig under Aktiviteter, der er lagt en ny revideret vejliste ind. Tre tidligere beboere, Ole, Stig og Claus, der er opvokset i Herlevhuse, har givet os flere oplysninger og tilføjelser; endvidere har de givet sig tid til at skrive noter og en fortælling. I Billedgalleri er der lagt billeder ind fra 1950´erne.

Filmen om Herlevhuse ligger samme sted
P-vagtordningen
P-tilladelser og gæstetilladelser kan afhentes på ejendomskontoret – kontakt ejendomskontoret tlf. 4404 0700 – mail EK-herlevhuse@kab-bolig.dk.

Om Herlevhuse


Bebyggelsen består af 262 enkelt- og kædehuse med tilhørende have. Vand, el og gas betales individuelt. Boligerne opvarmes med eget naturgasfyr. Der er Kabel-TV, pt. fra Yousee. Det er muligt at leje en garage.

Der er fire butikker med boliglejemål samt endnu et butikslejemål.

Bebyggelsen har selskabslokaler til 50 personer, bestyrelseslokale, og der er boldbane, legeplads, kælkebakke og grønne områder. HÆK, Herlevhuses ældreklub. Fastelavns- og Skt. Hansfest. Loppemarked.