Møde med borgmesteren

4. Februar 2014


Den 3. februar havde bestyrelsen møde med Thomas Gyldal Petersen. Han oplyste, at når letbanen bliver etableret, skal der lægges støjdæmpende asfalt på vejbanen. Endvidere ønskede han personligt 50 km/t på Ringvejen, men det er endnu ikke behandlet politisk. Der er ikke planer om støjværn, for dyrt både at etablere og vedligeholde.

Runddysen færdiggøres til foråret med op-stribning, parkeringsbåse og lommer, så to biler kan komme forbi hinanden.

Mht. Hjemfaldsklausulen er der samarbejde kommunerne imellem og BL med det formål både at sikre huslejen ikke stiger umådeholdent, og at kommunerne ikke lider store tab. Grundens værdi i dag er ca. 240 mio kr.

Hospitalets planlagte lukning af Langdyssen drøftes på møde med bestyrelsen, kommunen og hospitalet den 26. februar.