Debat


Afdelingsbestyrelsens misinformation

 8. juli 2021, 16:54  Robert Lund  1 Svar

Du har netop modtaget et referat fra afdelingsbestyrelsen om en granskningsordning gældende for Herlevhuse, Landsbyggefonden og KABs direktør har oplyst mig om, at det er Rambøll, der er den uvildige gransker for Herlevhuse. Det ved afdelingsbestyrelsen og KAB allerede. Hvorfor skal dette hemmeligholdes for beboerne?
For den 1. juli 2021 skrev jeg følgende e-mail til afdelingsbestyrelsens formand med særdeles vigtig information (citat):

Herlevhuse afdelingsbestyrelse

v/ fmd. René Petersen

Landsbyggefonden har på nettet orienteret om status for den lovfæstede "granskerordning" gældende for landets samtlige boligorganisationer og dermed alle boligafdelinger i Danmark.

Det er for enhver almen lejer en kærkommen nyordning, som er hjemlet i driftsbekendtgørelsens § 64.

Selvom KAB´s direktør - ifølge eget udsagn - ikke for tiden er til sinds at orientere Herlevhuses afdelingsbestyrelse om "granskerordningen" , på trods af den igangværende proces med at få afdelingens renoveringsbehov fastlagt, bibringes i hermed relevant og nyttig viden.
Jeg har noteret, at KAB selv har udvalgt en unavngiven rådgiver fra egne rækker. Det er ganske uklædeligt, hvis en eller flere medlemmer i afdelingsbestyrelsen sidder inde med viden om den pågældendes identitet. Men desuagtet opfordres afdelingsbestyrelsens medlemmer til nøje at gennemlæse Landsbyggefondens artikel om nyordningen, jf. dette link.

https://lbf.dk/magasin/ekstern-granskning-skrider-fremad-i-et-samarbejde-mellem-gransker-og-boligorganisation

Jeg har naturligvis gennemgået alle referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne, og kan med beklagelse konstatere, at hverken KAB´s driftsleder for Herlevhuse eller andre - end undertegnede - har fundet anledning til at orientere jer om den ikrafttrådte "granskerordning".

Fra Landsbyggefonden v/ Leif Tøiberg samt KAB´s direktør, Jens Elmelund, har jeg i øvrigt på given foranledning fået oplyst, at Herlehuses udnævnte "gransker" er det uvildige rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S, som allerede er i gang med "granskningen" af afdelingens nødvendige og retvisende renoveringsbehov - samt om der i afdelingens langtidsbudgetter er tilstrækkelige midler til dækning af behovet.

Med venlig hilsen
Fhv. vicekontorchef
Cand. jur. Robert Lund
Runddyssen 68,
2730 Herlev

1 Comments
 • Svarede 8. juli 2021, 17:06

  Af referatet ses, at granskerordningen skal betales af beboerne. Det er en sandhed med modikationer. For i første omgang er det Landsbyggefonden, der betaler for ordningens indførelse i alle landets 7000 almene boligafdelinger.
  Afdelingsbestyrelsen opfordres hermed til at korrigere informationen til beboerne, så den er retvisende - og ikke vildledende. Det kræver blot en vis portion vilje og evner.

  Med venlig hilsen
  Fhv. vicekontorchef
  Cand. jur. Robert Lund

Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.