Debat


Strategien for nedrivning af Herlevhuse

 11. december 2020, 05:45  Robert Lund  0 Svar

Kære beboere. Hermed en orientering om min e-mail af gårs dato til borgmesteren:

Til Herlev kommunalbestyrelse
v/ borgmester Thomas Gyldal Petersen.


I Herlevbladet torsdag den 19. november 2020 er på side 12 offentliggjort et læserbrev fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bo Zabel og René Brohammer med overskriften ”Vi vil ikke tilsidesætte beboerdemokratiet”.
I slutningen af læserbrevet udtrykker de to på vegne Socialdemokratiet, ”respekt for beboerne og beboerdemokratiet”.

I går modtog jeg vedlagte referat af Herlevhuses afdelingsmøde den 10. november 2020, hvor kun 23 lejemål ud af bebyggelsens 262 beboelseslejemål deltog.

I referatet er følgende blandt andet anført (citat):

” Forslag 2: Afdelingsbestyrelsen pålægges at arbejde for bibeholdelse af Herlevhuses status i.h.t.
kommuneplanen som bevaringsværdig bebyggelse hvilket indebærer at de nuværende facader på
husene i forbindelse med et renoveringsprojekt ikke må tildækkes med udvendig isolering.

I forbindelse med dette forslag er Herlev kommune blevet kontaktet og de har svaret, at de kan bekræfte,
at kommuneplanens bemærkninger om Herlevhuse ikke udelukker renovering eller udvendig isolering af
bygningerne.”

Herefter er det oplyst, at forslaget blev nedstemt.
___________

Mit spørgsmål til borgmester Thomas Gyldal Petersen og de to ærede partimedlemmer i kommunalbestyrelsen er derfor:

Er det måden at vise respekt for beboerne og beboerdemokratiet i Herlevhuse, at Herlev Kommune infiltrerer beboerdemokratiet på denne usaglig måde i den hensigt at påvirke resultatet af en beboerdemokratisk afstemning?

Hvis svaret er et ja, vil jeg foreslå, at Herlevhuses fremtidige afdelingsmøder afholdes i byrådssalen. Er svaret derimod et nej, er der måske en chance for at Herlevhuses beboerdemokrati fremadrettet vil overleve uden kommunal vildledende indblanding.
I den forbindelse vedhæftes Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om ”Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer”, hvori det er oplyst, at en udpegning af en bygning som bevaringsværdig alene omhandler bygningens ydre.

Herlev kommunalbestyrelse har selv udpeget Herlevhuse som bevaringsværdig i kommuneplanen for Herlev, hvilket som skrevet står omhandler bygningernes ydre. Det er derfor fuldkommen misvisende og usandfærdigt, at kommunen overfor afdelingsbestyrelsen bekræfter, at kommuneplanens bemærkninger om Herlevhuse ikke udelukker renovering eller udvendig isolering af bygningerne.

Denne vildledning fra kommunens side skyldes angiveligt et slet skjult forsøg på at bane vejen for, at et kommende forslag til renovering af Herlevhuse bliver så omkostningskrævende som muligt, så beboerne med jævne indkomster stemmer nej til et sådant projekt, med den logiske følge, at boligselskabet SAB v/ KAB i indforståelse med flertallet i Herlev Kommunalbestyrelse uden bekymringer tiltræder en ansøgning om nedrivning af bebyggelsen.
At Herlevs borgmester har en særlig interesse heri er nærmest indiskutabel. Han vil med tilfredshed byde en nedrivning velkommen, så der på matriklen skabes plads til fortætningsnybyggeri af dobbelt så mange boliger. SAB v/ KAB har oplagt samme interesse i, at Herlevhuses billige boliger forsvinder til fordel for nye - med en eksorbitant høj husleje.

Kommunalbestyrelsens svar imødeses venligst.


P.S. Grundet nyoperet på Herlev hospital var jeg som forslagsstiller desværre ikke i stand til at deltage ved det pågældende afdelingsmøde.


Med venlig hilsen
Fhv. Vicekontorchef
Cand. jur. Robert Lund
Runddyssen 68,
2730 Herlev

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.