Debat


Spiller afdelingsbestyrelsen "russisk roulette" med dit liv?

 11. september 2020, 06:13  Robert Lund  0 Svar

På forsiden af Herlevbladet fra i går kan man under overskriften "Tager ingen chancer" læse, at kommunaldirektøren understreger, at man vil være på den sikre side, hvorfor møder og større arrangementer, som kan udskydes, bliver udskudt grundet risikoen for Coronasmitte. Herlevhuses afdelingsbestyrelse forsøger at manipulere et mega renoveringsprojekt igennem ved at så at sige "voldtage" beboerdemokratiet, så ingen beboer får mulighed for at debattere, hvem der skal sidde i en af SAB allerede oprettet følgegruppe, der skal arbejde med et kommissorie, som med aktiv hjælp fra afdelingsbestyrelsen blev omdelt ved indgangen til afdelingsmødet den 12. november 2019, hvor jeg gjorde indsigelse mod at reglerne om beboerdemokratisk varsel ikke var fulgt. KAB´s driftchef oplyste på mødet, at der da kun var tale om en orientering. I det senere referat fra mødet stod der at læse at kommissoriet var godkendt. Men af hvem. René Petersen som er afdelingsbestyrelsens formand oplyste mig i en mail, at det havde SAB´s organisationsbestyrelse den 20. november 2019 - kun en uge efter Herlevhuses afdelingsmøde den 12. november. I forsøg på at latterliggøre min person husstandsomdeltes et underskrevet brev i januar måned 2020, fra dirigenten, referenten og Rene' Petersen kort oplyste, at Robert Lund havde gjort indsigelse på mødet, men ikke et ord om, hvad indsigelsen drejede sig om.
I april 2020 blev der så varslet ordinært afdelingsmøde. Grundet Coronasmitte udbruddet blev mødet udskudt på ubestemt tid. Men vor kreative afdelingsbestyrelse fandt så på i forening med KAB at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde nu på onsdag den 16. september 2020, hvor der ikke er mulighed for at fremsætte forslag til mødet, men kun at stemme om, hvorvidt der skal bruges 350.000 kr. til en af KAB udvalgt rådgiver i relation til et kommende renoveringsprojekt. Hvorfor har afdelingsbestyrelsen undladt at bruge denne dag til afholdelse af det udskudte afdelings møde fra foråret. Svaret er enkelt. Så ville beboerne have haft mulighed for at debattere muligheden beboerforslag om alt var gået ordentlig til. Det er beboerne nu afskåret fra. For du kan ikke som beboer stille forslag til et ekstraordinært møde ifølge vedtægterne.
Jeg har indtrængende opfordret formanden René Petersen til at aflyse det ekstraordinære afdelingsmøde nu på onsdag, da det er ugyldigt. For efter en bekendtgørelse fra boligministeriet skal et udskudt afdelingsmøde afholdes, når det er muligt. Det er det den 16. september. Afdelingsbestyrelsen bevæger sig på kanten af mandatsvig " ved at skaffe sig eller andre uberettiget vinding", som der står i straffelovens § 280.
Hvis ikke afdelingsbestyrelsen straks aflyser det ekstraordinære afdelingsmøde på onsdag, også grundet den høje risiko for at blive smittet med Corona, indicerer det beklageligvis afdelingsbestyrelsens let skjulte hensigter til gavn for ledelsen i SAB/KAB. Samtidigt spiller man gerne russisk roulette med beboernes liv og helbred.

Med venlig hilsen
Fhv, vicekontorchef cand. jur. Robert Lund

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.