Debat


Orientering fra SAB/KAB

 22. januar 2020, 18:50  Frede Ravn  2 Svar

Orientering til beboerne i Herlevhuse

KAB og organisationsbestyrelsen i SAB bakker til fulde op om afdelingsbestyrelsen i Herlevhuse og den måde hvorpå afdelingsbestyrelsen varetager afdelingens interesser. En beboer i afdelingen har igennem længere tid udtrykt uenighed og utilfredshed med måden hvorpå afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og KAB agerer ifht. afdelingen Herlevhuse herunder nedsættelsen af en følgegruppe for en eventuel kommende renovering af Herlevhuse. KAB har opfordret til at beboeren henvender sig til det kommunale tilsyn såfremt beboeren er uenig i håndteringen af beboerdemokratiet i afdelingen, hvilket beboeren nu har gjort. KAB og SABs organisationsbestyrelse ser frem til tilsynets afgørelse i sagen, men tager samtidigt på det kraftigste afstand til beboerens chikanelignende adfærd herunder ”truslen” om at indgive politianmeldelse mod bestyrelsen. Det er på baggrund af beboerens adfærd aftalt at det fremadrettet er KAB der svarer på alle beboerens henvendelser til afdelingsbestyrelsen. Hvis du som beboer i Herlevhuse har spørgsmål vedr. ovenstående er du som altid velkommen til at henvende dig til KAB. Du kan rette henvendelse til chefkonsulent Louise Lind på mail louli@kab-bolig.dk

2 Comments
 • Svarede 24. januar 2020, 10:22

  Kære Frede Ravn.

  Dine nedsættende bemærkninger om min person preller af på mig, men antyder dog, at du mangler såvel sansen for dannelse, ligesom uddannelse. Du tjener stædigt KAB´s interesser, men ikke beboernes.

  Fortæl hellere alle beboere, hvad tilsynssagen egentlig handler om, så sandheden kommer frem. Du går som sædvanlig usagligt efter manden, men ikke bolden.
  Det samme gælder det husstandsomdelte brev til beboerne, hvor det spekulativt hemmeligholdes, hvad min indsigelse nærmere drejer sig om - nemlig en total krænkelse af beboerdemokratiet i Herlevhuse med velvillig bistand fra medlemmerne i afdelingsbestyrelsen.

  I seneste udsendte referat af afdelingsmødet den 12. november 2019 - underskrevet af dirigenten Laurits Roikum og René Petersen, har man kreativt oplyst, at kommissoriet er godkendt. Men af hvem? René oplyste mig i en email om, at de det var sket på organisationsbestyrelsens møde den 20. november 2019 - altså 8 dage efter afdelingsmødet den 12. november.Hvordan finder sådanne oplysninger dog vej til selve indholdet af et referat fra afdeligsmødet den 12. november.Det er spekulativ vildledning af beboerne, og dokumenterbar manipulation i udarbejdelsen af det pågældende referat.

  I øvrigt har organisationsbestyrelsen afholdt nyt møde den 9. januar 2020. I referatet fra dette møde kan man læse følgende (citat):

  ”Organisationsbestyrelsen drøftede punktet og stillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er fornuftigt at give beboerne mulighed for indvendig isolering af vægge og lofter. Organisationsbestyrelsen er særlig bekymret for muligheden for, at løsningen vil medføre øget forekomst af skimmelsvamp. Derudover bemærker organisationsbestyrelsen, at den planlagte kommende renovering af bebyggelsen forventes at indeholde udvendig isolering af alle lejemål”.

  Jeg gentager gerne for dig : "Derudover bemærker organisationsbestyrelsen, at den planlagte kommende renovering af bebyggelsen forventes at indeholde udvendig isolering af alle lejemål”.

  Her står det sort på hvidt, hvad der allerede er planlagt af SAB uden om beboerdemokratiet i Herlevhuse. Det er en uafviselig kendsgerning, kære Frede, som du ikke i sandhed kan benægte.

  Har du for øvrigt overtaget Renés rolle som formand for afdelingsbestyrelsen?

  Med venlig hilsen
  Cand. jur. Robert Lund
  Runddyssen 68

 • Svarede 24. januar 2020, 13:40

  Kære Robert
  Jeg må melde hus forbi ....
  Ovenstående er ikke formuleret af mig, men af KAB. Som du kan læse i teksten, kommenterer vi (afdelingsbestyrelsen) ikke længere dine skrivelser, men retter henvendelse til KAB/SAB. Det vil også ske med dit indlæg ovenover.
  Jeg er sekretær i afdelingsbestyrelsen, hvorfor jeg har sat forvaltningens svar her på hjemmesiden. Det skyldes, at KAB/SAB ikke selv kan skrive på hjemmesiden.
  venlig hilsen
  Frede

Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.