Debat


Sidste udkald for bevarelse af Herlevhuses status som bevaringsværdig.

 13. maj 2019, 04:50  Robert Lund  0 Svar

Kære Beboere.

I nyt brev til mig er SAB´s formand tavs i spørgsmålet, om han vil ændre Herlevhuses status som bevaringsværdig. Kom dog ud af busken hr. formand, og giv beboerne i Herlevhuse et ærligt og klart svar på, om du vil arbejde for at bibeholde Herlevhuses status som bevaringsværdig.

Senest i år skal kommuneplanen revideres. Embedsmænd i kommunen arbejder med planer om at fratage Herlevhuse den beskyttende status som bevaringsværdig. Det betyder, at bebyggelsen efter loven lettere kan nedrives, da den så ikke nyder beskyttelse efter Bygningsfredningsloven, men så kan nedrives, som det skete for "Nørrevang".
Beboerne i Herlevhuse har naturligvis ingen interesse i at miste både boliger og haver. Men det har SAB som boligselskab - i forening med kommunen. For så kan der bygges dobbelt så mange boliger på Herlevhuses matrikel. Den økonomiske sidegevinst for SAB´s ledelse er den, at der ved opførelsen af en ny bebyggelse tilkommer bestyrelsesmedlemmer i en følgegruppe til et nybyggeri store honorarer for at sidde i gruppen. Så der spekuleres naturligvis i, hvordan man får skabt en "begrundelse" for at kunne nedrive Herlevhuse - og bygge nyt til skyhøje boligpriser. Men helst så ingen opdager, hvad man har gang i.
Symptomerne på at der spekuleres på den måde, er dog ganske tydelige i Herlevhuse. Trods store overskud i regnskaberne forfalder bebyggelsen, så den udvendigt bærer præg af at være misligholdt. Med et væld af lappeløsninger repareres de utætte tagbelægninger. Afdelingsbestyrelsen roser sig af, at vi da alle får glæde af overskuddene gennem en lejenedsættelse. Men hvad hjælper det, når SAB v/ KAB på møde med kommunen - uden forbehold - oplyser, at Herlevhuse er nedslidt. SAB/KAB oplyser de arbejder på et renoveringsprojekt. Siger beboerne så nej til et forventeligt megadyrt projekt, udarbejdet af KAB - i stedet for Vagn Duer A/S, der tidligere har sparet os for over 20 mio. kr., ligger vejen åben for Herlevhuses nedrivning med henvisning til at bebyggelsen fremstår nedslidt. Som nogle i boligorganisationen udtrykker det:

Hvor svært kan det være?

Tiden er ved at løbe ud. Der må handles nu, ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, og kun med et afstemningspunkt på dagsordenen:

"Afdelingsbestyrelsen pålægges at arbejde for at bevare Herlevhuses status som bevaringsværdig bebyggelse"

Med venlig hilsen
Cand. jur. Robert Lund
Runddyssen 68

PS. SAB´s formand modtager kopi af ovenstående.

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.