Debat


Den "juridiske medicin" har tilsyneladende virket.

 4. maj 2019, 12:06  Robert Lund  0 Svar

Til Borgmester Thomas Gyldal Petersen og SAB´s formand John B. Sørensen.

Det er med glæde at jeg kan takke for jeres tilsagn i vedlagte dags dato husstandsomdelte Ekstranummer af HerlevhuseNyt, om ikke at nedrive Herlevhuse, da der er tale om en attraktiv og bevaringsværdig bebyggelse.

Derfor tager jeg, med henvisning til jeres afgivne tilsagn, det som givet, at Herlev Kommune, Boligselskabet SAB og Herlevhuses Afdelingsbestyrelse ikke har til hensigt fremadrettet at forsøge at ændre ved Herlevhuses juridiske status, jf. Bygningsfredningslovens § 17, som bevaringsværdig bebyggelse i henhold til nugældende kommuneplan 2013-2025. Denne juridiske status udspringer tillige af lokalplan 94 for HerlevÅhuse. Vel at mærke en lokalplan, som den 11. september 2013 blev vedtaget i hele sin ordlyd af Herlev Kommunalbestyrelse.

Hvis der er noget jeg har misforstået, hører jeg gerne skriftligt – og gerne uden ugrundet ophold – fra enten Herlevs borgmester og/eller formanden for Boligselskabet SAB.

Som jurist kræver jeg naturligvis, at jeres tilsagn har karakter af et utvetydigt bindende løfte, der ikke er til at misforstå.

I så fald vil jeg til gengæld –som en gentleman agreement - love jer, at indstille mit arbejde med fokus på sikring af Herlevhuses status som bevaringsværdig bebyggelse – og som bestående kulturarv for eftertiden. Herlevhuse er som bekendt et af de første elementbyggerier i Danmark – og er i dag formentlig tilmed det eneste tilbageværende.

Denne email er samtidigt sendt til Herlevs borgmester Thoas Gyldal Petersen og Formand John B. Sørensen for Boligselskabet SAB.

Endvidere er medlemmerne af Herlev Kommunalbestyrelse, KAB´s adm. direktør Jens Elmelund, Herlevhuses Afdelingsbestyrelse og Kulturstyrelsen, orienteret.

God weekend. Flækker af grin

Med venliig hilsen
Cand.jur. Robert Lund
Runddyssen 68,
2730 Herlev

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.