Debat


Gengivelse af Robert Lunds motivering for mødeforslag 3 på afdelingsmødet

 10. april 2019, 14:46  Robert Lund  0 Svar

Baggrund for afdelingsmødeforslaget, der i øvrigt bedes vedlagt referatet fra dette møde.
Det jeg vil sige i aften har kun et fokus, nemlig. hvordan sikrer vi at Herlevhuse bevarer sin status i kommuneplanen som bevaringsværdig bebyggelse. Grunden er den, at en aktindsigt har vist, at kommunen arbejder på at revidere kommuneplanen i år, og det er ikke sikkert at Herlevhuse stadig kan beholde statussen som bevaringsværdig, fordi embedsfolk nu vurderer, at vi teknisk set ikke er bevaringsværdige
Derfor har jeg stillet borgmesteren det kontante spørgsmål, om han virkelig ønsker Herlevhuse nedrevet. Ja eller nej.
Heldigvis sagde han nej, men forudsatte samtidigt, at vi som beboere sørger for løbende at vedligeholde bebyggelsen – og bringe den op til nutidig standard. Hvad han mener med det sidste blev dog ikke uddybet.
Sidst Herlevhuse blev gennemgribende renoveret var i midten af 1990érne, hvor jeg som formand for Herlevhuse i forening med det uvildige rådgivende ingeniørfirma Vagn Duer sparede bebygggelsen for over 20 mio. kroner til renovering af betonafskalninger og udskiftning af tage – i forhold til et dyrere projekt udarbejdet af KAB´s ingeniørfirma DOMINIA. Denne succes kan vi forhåbentlig gentage, bare der er vilje hertil i beboerdemokratiet.
En Task Force eller arbejdsgruppe er vejen frem, hvor beboerne har reel indflydelse på det der skal ske. Vi skal ikke lade Herlevhuse forfalde – og slet ikke når vi over vore regnskaber i de seneste 6 år har opsparet ca. 4,6 mio. kroner. Tagbeklædningerne trænger til et løft. For i øjeblikket foretages kun nødtørftige lapperier. Den del af et projekt skal naturligvis udbydes efter licitationsreglerne, så vi får vished for, hvad den billigste pris udgør på en totaludskiftning af tagpladerne.
Efter den individuelle råderet kan enhver beboer få iværksat isolering af tag, gulve og indvendige vægge, hvis man ønsker en lavere varmeregning.
Ca. 39 af Herlevhuses huse er bygget med hulmur, som i 1970 blev hulmursisoleret. Beboerne betalte selv for hulmursisoleringen og sparede derved på varmeudgifterne. Behovet for isolering af disse huse er derfor ikke det samme som for huse konstrueret uden hulmur.
Vi må som beboere handle og ikke for længe sidde med hænderne i skødet - for så går det galt. Det har borgmesteren allerede antydet.
Er der nogle spørgsmål?

RL 9. april 2019

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.