Debat


En Task Force er sidste bastion for bevarelse af din bolig

 27. marts 2019, 21:51  Robert Lund  0 Svar

Herlevhuse blev i kommuneplanen 2013-2025 udpeget som bevaringsværdi bebyggelse. En kommuneplan vel at mærke vedtaget af Herlev Kommmunalbestyrelse efter indstilling fra forvaltningen. Hvordan blev forvaltningens beslutning egentlig tilvejebragt, herunder begrundelsen for at udpege Herlevhuse som bevaringsværdig bebyggelse?

Begrundelsen fremgår som bekendt af vedhæftede lokalplan 94 for Herlev Åhuse – også vedtaget af kommunalbestyrelsen. Heri er anført:

“Herlev Huse er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig bebyggelse. Området er bygningshistorisk interessant fordi det er
et Danmarks første elementbyggerier opført 1948-50 og var et forsøg på at introducere nye metoder inden for det industrialiserede byggeri.
Byggeriet skulle blandt andet danne erfaringsgrundlag for opførelsen af højhusene i Bellahøj.”

Jeg vil nu engang for alle sende borgmesteren en begæring om fuld aktindsigt i alt det materiale, der har ligget til grund for forvaltningens beslutning om at indstille Herlevhuse som bevaringsværdig bebyggelse.

Så må vi se om kommunalbestyrelsen nu drister sig til en kovending, så Herlevhuse ikke længere anses at være bevaringsværdig. En begrundelse kunne angiveligt være den, at Herlevhuse er en nedslidt bebyggelse. Men hvem bærer ansvaret for ikke løbende at vedligeholde ejendommen. Det gør ejeren SAB v/KAB med afdelingsbestyrelsen som tossegod medspiller.Igennem de sidste år har afdelingens regnskaber vist betragtelige overskud, men hvorfor holdes der mon igen med vedligeholdelsen af f.eks tagene, der fremstår med lappeløsninger?

Besvarelsen af spørgsmålet er ganske indlysende. Så har SAB, KAB og Herlev Kommune lettere ved at begrunde en beslutning om, at Herlevhuse bør nedrives, fordi bebyggelsn er nedslidt.

Husk blot: Nabobebyggelsen Nørrevang blev nedrevet af KAB, fordi det blev påstået, at det ikke var rentabelt at renovere/vedligeholde husene. Herlevhuse er angiveligt næste bebyggelse på KAB´s og kommunens liste, medmindre en nedsat Task Force i Herlevhuse - med fokus på sikring af Herlevhuse som bevaringsværdig - sætter en kæp i hjulet for andres spekulative planer.

Mød derfor op til afdelingsmødet den 9. april og giv din mening tilkende.

Med venlig hilsen
Cand. jur. Robert Lund

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.