Debat


Herlevhuse er en nedslidt bebyggelse ifølge kommunens opfattelse

 15. marts 2019, 06:19  Robert Lund  0 Svar

Til orientering for lejerne i Herlevhuse vedlægger jeg uddrag af et interessant referat fra et såkaldt Styringsdialogmøde den 6. december 2018, hvor vores boligselskab SAB har drøftet særdeles vigtige anliggender for Herlevhuses fortsatte eksistens.

Heri står der af interesse for Herlevhuses beboere bl.a. følgende:

SAB har været i kontakt med Jacob Uhrskov i Center for Teknik og Miljø i Herlev
Kommune, i forbindelse med at boligerne på sigt skal renoveres. Boligerne er
markeret som bevaringsværdige. Det giver problemer i forhold til en renovering
med fokus på klimaskærme og på energimæssige udfordringer på længere sigt.

SAB er i dialog med kommunen om, hvorvidt boligerne er bevaringsværdige, og i
forlængelse heraf hvordan man må renovere eller ikke renovere.

Herlevhuse og Herlev Åhuse
Der arbejdes hen imod, at afdelingerne Herlevhuse og Herlev Åhuse bliver lagt
sammen.
Herlevhuse er en nedslidt bebyggelse, som blev opført som en midlertidig
bebyggelse. Der ligger en aftale med Herlev Kommune om, at bebyggelsen skal
føres tilbage til sit oprindelige udseende i 2022. Det er endvidere i beboernes
interesse selv at kunne bestemme over deres boligs udseende. Afdelingen er i
dialog med Herlev Kommune herom.

Med venlig hilsen
Cand. jur. Robert Lund
Runddyssen 68
2730 Herlev

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.