Debat


Sagligt debatgrundlag for enhver interesseret beboer i Herlevhuse

 28. januar 2019, 21:55  Robert Lund  0 Svar

John Bøgelund Sørensen har som formand for SAB sendt mig dette link til internettet:

http://www.sab-bolig.dk/om-sab/referater-fra-organisationsbestyrelsen


Her kan man læse de offentliggjorte referater fra organisationsbestyrelsens møder siden 2014 .

Behandlede og højst interessante Herlevhusesager omtales flere steder i referaterne, ligesom sagen om det pågående renoveringsprojekt af Bellahøj I+II, hvor Kulturstyrelsen er involveret. Projektet kan i fremtiden komme til at danne erfaringsgrundlag for et kommende renoveringsprojekt for Herlevhuse som bevaringsværdig bebyggelse. Prøvehusene beliggende Runddyssen 6-8 (beboerhuset) og Stordyssen 20 er forløbere til et projekt af lignende karakter som på Bellahøj, hvad primært angår facaderne. Prøvehusene er som bekendt blevet påført nye udvendige facader med en bagvedliggende isolerende klimaskærm med henblik på nedbringelse af varmeforbruget. På Bellahøj samarbejder Kulturstyrelsen og SAB bl.a. om at få højhusene facaderenoveret med en ny isolerende klimaskærm, der i udseende ikke kompromitterer bygningernes udvendige bygningshistoriske og arkitektoniske bevaringsværdier - også kaldet "bevaringsværdig kulturarv".
Som bekendt har Herlev Kommune i kommuneplanen udpeget Herlevhuse som bevaringsværdig bebyggelse - en status der heldigvis for os ikke juridisk kan ændres, uden at der begås lovbrud. Kulturstyrelsen er statens vagthund til bevarelse af kulturarvværdierne i Danmark.
I lokalplan 94 for HerlevÅhuse har kommunen gentaget, at Herlevhuse er bevaringsværdig, selvom andre med usaglige "fiflerier" forsøger at ændre Herlevhuses status til en ikke-bevaringsværdig bebyggelse.
På det seneste har borgmester Thomas Gyldal Petersen i den forbindelse overfor mig erklæret, at han ikke ønsker Herlevhuse nedrevet. For begrundelsen for Herlevhuses bevaringsværdighed er den historiske kendsgerning,, at Herlevhuse (opført 1948-1950) er et af Danmarks første elementbyggerier som byggeteknisk blev erfaringsgrundlag for opførelsen af Danmarks første højhuse på Bellahøj (1951-1957).
Så vi kan med god grund i dag sige tak for sidst til Bellahøj, idet Herlevhuse på et tidspunkt vil kunne drage nytte af de indhøstede erfaringer fra facaderenoveringen af højhusene på Bellahøj.

SAB`s organisationsbestyrelse vil givetvis være sindet at indgå i et samarbejde med Kulturstyrelsen, om at få et tilsvarende projekt - som på Bellahøj - stablet på benene i Herlevhuse, til gavn for alle parter.

Med venlig hilsen
Cand. jur. Robert Lund


0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.