Debat


Genmæle til KAB´s Nytårshilsen

 9. januar 2019, 21:17  Robert Lund  0 Svar

From: Lund
Sent: Wednesday, January 9, 2019 9:08 PM
To: Louise Lind
Cc: Jacob.Uhrskov.Egholm@herlev.dk ; Lene Vennits
Subject: Dagens nytårshilsen til Herlevhuses beboere på www.Herlevhuse.dk

KAB v/ chefkonsulent Louise Lind

Kære Louise.

Herved opfordrer jeg dig venligst til grundigt at læse denne vejledning fra Slots- og Kulturstyrelsen igennnem.

Link: https://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/bevaringsvaerdige-bygninger-og-kulturmiljoeer/

Herlevhuses status som bevaringsværdig bebyggelse er lovfæstet i Bygningsfredningslovens § 17 sammenholdt med den af kommunalbestyrelsen godkendte Kommuneplan 2013-2025, hvori Herlevhuse er optaget som bevaringsværdig. Det samme fremgår af den af kommunalbestyrelsen ligeledes godkendte lokalplan 94 for HerlevÅhuse.

Du vil vel næppe påstå, at Herlev kommunalbestyrelse handler ulovligt. For kommunalbestyrelsen er som alle andre myndigheder her i landet juridisk forpligtet af legalitetsprincippet. Hvis du er jurist bør du da kende dette grundfæstede princip.

I slutningen af din nytårshilsen oplyser du, at du afventer en bekræftelse fra kommunen angående rigtigheden af dit notat/referat af mødet den 5. november 2018. Hertil kan jeg orientere dig om, at Herlev byggeforvaltnings leder Jacob Uhrskov Egholm i vedhæftede email af 17. december 2018 til mig bl.a. oplyser følgende:

“I relation til din e-mail af den 8. december 2018 kan det først og fremmest oplyses,at forvaltningen ikke godkender eller har godkendt referatet fra KAB. Indholdet af KAB’s referat er således alene deres opfattelse af, hvad der blev vejledt om på mødet.”

Jeg opfordrer dig derfor efter omstændighederne til at berigtige din nytårshilsen til Herlevhuses beboere, så den fremstår på et veloplyst og sagligt grundlag.

Denne email er samtidigt sendt til orientering til Herlev kommune v/Jacob Uhrskov Egholm og KAB´s kundechef, cand. jur. Lene Vennits.


Med venlig hilsen
Cand. jur. Robert Lund

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.