Debat


Juridisk responsum om bevaringsværdighed i relation til Herlevhuse

 13. december 2018, 18:29  Robert Lund  3 Svar

Kære beboere i Herlevhuse.

Herlevhuses status som bevaringsværdig bebyggelse følger af "Bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger" (den kan googles på nettet.) Ifølge § 1 skal kommunen træffe beslutning om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. Efter stk. 2 skal denne beslutning træffes i forbindelse med den første strategi for kommuneplanen. Denne strategi er i Herlev Kommune offentliggjort.

Der er ingen undtagelsesbestemmelser til nævnte regler.

Juraen på området er altså klar, og kommunen er på alle områder bundet af loven. Det vil juridisk sige, at kommunen handler ulovligt, hvis der i loven ikke findes hjemmel for kommunens beslutninger (legalitetprincippet gældende for alle offentlige myndigheder) Handler kommunen alligevel i strid med loven, er der tale om såkaldt magtfordrejning. Det betyder, at kommunens beslutninger er ulovlige.
En sådan beslutning har Herlev Kommune truffet på mødet den 2. november 2018. Beslutningen var, at Herlevhuse alligevel ikke er bevaringsværdig - og kan nedrives.

Herlev Kommune respekterer med andre ord ikke princippet i Danmark om, at "Med lov skal man land bygge."

Desværre har vores afdelingsbestyrelsesrepræsentanter under mødet ikke været klædt ordentligt på med uvildig saglig juridisk bistand.

Herlevhuse vil derfor fortsat bestå som bevaringsværdig bebyggelse - og kan ikke nedrives.

Som bevaringsværdig bebyggelse nyder vi iøvrigt godt af, at bygningsfredningsloven foreskriver hjemmel for optagelse af yderst favorible lån til vedligeholdelse af fredede/bevaringsværdige bygninger.

3 Comments
 • Svarede 7. januar 2019, 14:55

  Kære Robert
  Du nævner i dit indlæg, dels Herlev Kommune, dels KABs juridiske vejledning. Jeg har derfor bedt begge om at forholde sig til dit indlæg. Så snart der foreligger svar, vil jeg sende det her og direkte til dig.
  Jeg beklager, at jeg først svarer nu. Er det ikke muligt, at du også sender det direkte til bestyrelsen, når du skriver et indlæg til Beboerdebat?
  venlig hilsen
  Frede

 • Svarede 9. januar 2019, 07:37

  Side 1 af 1
  Notat
  Den 30-11-2018 Journal nr. 01.00.00G01-58-18
  Til Fra
  Jacob Uhrskov Egholm
  Notat - referat fra møde
  Den 5. november 2018 kl. 9.30 blev der afholdt møde mellem Team Byg
  repræsenteret ved teamleder Jacob Egholm og chefkonsulent Louise Lind fra KAB.
  Til stede var yderligere Palle Jørgensen, Yvonne Madsen, Frede Ravn og Viggo
  Børsting.
  Baggrunden for mødet var et ønske om dialog og genforhandling af en gammel
  aftale mellem Herlev Kommune og KAB omhandlende retningslinjer for byggeri,
  herunder særlig sekundær bebyggelse.
  Følgende punkter blev drøftet:
  Bevaringsværdi: Forvaltningen oplyste, at området formentlig ikke var udpeget
  som bevaringsværdig efter de krav, som normalt stilles i forhold til
  bygningsfredningsloven og i vejledningen fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det blev
  oplyst, at forvaltningen ville vende tilbage i forhold til det arbejde der pågår med
  udarbejdelsen af den nye kommuneplan. Det blev vejledende oplyst, at en
  udpegning som bevaringsværdig ejendom i øvrigt kun betød, at der skulle køre en
  proces efter bygningsfredningsloven i tilfælde af nedrivning, men at der ikke var
  adgang til at stille krav til nyopførelse af bebyggelse. Det kan der normalt kun,
  hvis der er tale om en fredet ejendom.
  Forvaltningen oplyste endvidere, at den gamle aftale med KAB formentlig ikke
  baserede sig på et lovgrundlag, men på en dialog, og at det er bygningsreglementet,
  der gælder når der ikke er en lokalplan, eller at ejeren har pålagt sig
  selv en begrænsende servitut, hvor kommunen er påtaleberettiget. Forvaltningen
  lovede at undersøge baggrunden for den gamle politiske beslutning.
  Der blev forespurgt til Herlev Å og vandzoneloven, hvilket Jacob Egholm ikke
  kunne svare på, men der blev lovet en tilbagemelding fra den relevante afdeling.

 • Svarede 9. januar 2019, 07:38

  Kære beboere i Herlevhuse
  Godt nytår til jer alle.

  Det er dejligt at opleve det store engagement I har i forhold til Herlevhuse, og den fremtidige udvikling af bebyggelsen. Jeg håber, at jeg med dette indlæg i debatten fremadrettet kan være med til at bidrage til, at debatten foregår på et så oplyst grundlag, som overhovedet muligt. Samtidigt vil jeg understrege at I altid – enten direkte eller via bestyrelsen – kan henvende jer til mig hvis I har spørgsmål omkring Herlevhuses status mv. idet vi naturligvis tilstræber åbenhed og ikke på nogen måde er ude på at forholde relevante oplysninger for beboerne i Herlevhuse.

  Herlevhuse er ikke på listen over kulturarvstyrelsens oversigt over fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark (www.kulturarv.dk). Dog er Herlevhuse i Kommuneplanen for 2013-2015 nævnt som et af flere boligområder i Herlev, som skal bevares (side 71 og frem). Derfor har der været tvivl om bebyggelsens status, hvilket er afgørende i forhold til administrationen af bebyggelsen og den fremadrettede udvikling af denne.

  Formålet med mødet med Herlev Kommune var således bl.a. at afklare horvidt Herlevhuse, på nuværende tidspunkt, er udpeget som bevaringsværdig i en lovmæssig forstand med henblik på at fastlægge eventuelle begrænsninger i forhold til fremtidig energirenovering og udvikling af den eksisterende bebyggelse. Der blev således ikke taget nogen form for beslutninger på mødet, der alene var af opklarende karakter.

  Jeg bilægger samtidigt Herlev Kommunes eget notat fra mødet. Den opsamling, som Robert Lund har fået fremsendt på baggrund af sin aktindsigt i Herlev Kommune, er et notat jeg har udarbejdet på baggrund af mødet, og som ikke er godkendt af kommunen.
  Når nedrivning er nævnt er det ikke fordi det på nogen måde, er noget, som KAB eller bestyrelsen har en interesse i – mere for at illustrere kommunens umiddelbare vurdering af de lovmæssige rammer for bebyggelsen. Som det fremgår af begge dokumenter vender Herlev Kommune tilbage med en skriftlig bekræftelse i forhold til spørgsmålet om bevaringsværdighed og de eventuelle begrænsninger vi eventuelt skal tage hensyn til i forbindelse med fremtidig renovering af bebyggelsen mv. Denne skriftlige bekræftelse er endnu ikke modtaget, men bliver naturligvis sendt til afdelingsbestyrelsen så snart den er mig i hænde.


  Med venlig hilsen

  Louise Lind
  Chefkonsulent

  Tlf. 33 63 11 29
  louli@kab-bolig.dk

Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.