Debat


Urafstemning vedr. tilladelse til hundeluftning og etablering af hundefold

 28. april 2017, 09:37  Frede Ravn  8 Svar

Som det fremgik af gårsdagens omdelte referat af beboermøde d. 4. april 2017, er det blevet besluttet, at der skal afholdes urafstemning omring forslag nr. 5 vedrørende hundehold og -fold på den store græsplæne. Forslaget er stillet af Dorte Mench, Jættestuen 1.Som mulig nabo til forslagsstillerens foreslåede etablering af et 1.800 kvm. stort hundetoilet/-fold, vil jeg tillade mig at komme med et lille oplæg som forhåbentlig kan appellere til folks fornuft.Allerede forud for afdelingsmødet havde jeg skrevet til forslagsstilleren og forklaret, at der inden for samme gåafstand befandt sig et andet stort grønt rekreativt område (Hospitalsparken på godt 70.000 kvm.), hvori der dels var en væsentlig større hundefold (ca. 6.000 kvm.) og hvor det i forvejen var tilladt at lufte sin hund. Desuden har kommunen ambitioner om at gøre området mere attraktivt for de besøgende.

Dertil er der mindst 30.000 kvm. op ad Herlevhuse langs Kagsåen, hvor hundeluftning ligeledes allerede er tilladt.Ifølge forslagsstilleren kunne der etableres et hundetoilet/-fold længst muligt væk fra forslagsstilleren selv på plænen nærmest Meteorvej. Dette gør mig til potentiel nabo til et sådant og jeg tillod mig derfor også at gøre opmærksom på, at der er tale om et sydvendt område, der om sommeren ligger solbeskinnet det meste af dagen. Etablering af et hundetoilet hér vil ikke kunne undgå at give store lugtmæssige gener uanset, hvor meget hundenes efterladenskaber forsøges fjernet. Deres tis vil forventeligt synke i jorden, og beboende for foden af Meteorvejsbakken har jeg nok en forventning til, hvor det i sidste ende havner.I forvejen trodser alt for mange det gældende hundeluftningsforbud på plænen, der som forslagsstilleren ellers rigtig nok skriver i sit forslag, bl.a. anvendes til kælkebakke om vinteren, men også til boldspil og leg om sommeren samt drageopsætning når det blæser. I ingen af tilfældene er det ønskværdigt at skulle dele disse aktiviteter med hundenes efterladenskaber. For ligesom det ses med mennesker, er ikke alle hunde lige velopdragne og jeg tvivler på at hundene vil kunne ”holde sig” til de når frem til toilettet. Ydermere vil etablering af et hundetoilet/-fold i yderkanten af Herlevhuses område føre til at beboere i det tilstødende villakvarter givetvis vil ”aflaste” deres hunde på et sådant toilet.Afslutningsvis vil jeg lige nævne, at jeg som nabo til vores ca. 25.000 kvm. store græsplæne, har fornøjelsen af at se flere harepar som tilsyneladende trives i området trods den relativt tætte bebyggelse. Da jeg også kan se deres reaktion når de ser en hund, er jeg ikke tvivl om at de vil være en saga blot såfremt forslaget vedtages.Jeg håber på jeres forståelse og at I også kan se det overflødige i, at vi skal tillade hundeluftning og betale 60.000 kr. for selve indhegningen, som er den pris forslagsstilleren er blevet oplyst for etablering af hundetoilet på de grønne plæner, plus omkostninger til bænkesæt, skraldespande samt tømning heraf. Om bænkesættene er påtænkt anvendt så man kan sidde og spise på hundetoilettet melder historien ikke noget om.Stem derfor nej ved den kommende urafstemning, når der i forvejen forefindes gode hundeluftningsfaciliteter i tilstødende områder og vær med til at plænerne fortsat kan fremstå som et godt rekreativt område for børn og barnlige sjæle (og harer :-)Venlig hilsen

Jesper Larsen

Meteorvej 64
-------------------

Jeg håber at det vil kunne lykkes for dig Frede.

8 Comments
 • Svarede 9. maj 2017, 19:25

  Vedrørende urafstemning om område for hundeluftning
  – svar fra forslagsstiller Dorte Mench, Jættestuen 1
  til Jesper Larsens, Meteorvej 64, tidligere omdelte indlæg.

  Jeg har stillet dette forslag, for at der kan være et sted i Herlevhuse, hvor det er tilladt at lufte hunde.

  Det er tilladt at have hund i herlevhuse, og ca. 1/3 af beboerne har hund, så jeg synes, det giver god mening også at have et sted i bebyggelsen, hvor de kan luftes.

  Ligeledes vil det være et sted, hvor hundeejere og øvrige interesserede kan mødes og være med til at fremme det sociale liv og gode naboskab.

  At det lige skulle være der, er fordi det område yderst sjældent bliver benyttet.
  Den del af plænen benyttes primært kun, når der er sne, og det er kælkevejr.

  Personligt synes jeg en hundefold vil være at foretrække af de to stillede forslag.
  Ved at lave en hundeindhegning vil der stadig være plads til kælkende og evt. legende i den modsatte ende af plænen, hvor der jo også bliver holdt Sankt Hans.

  Det er sådan, som det er vist på billede 2, i det tidligere omdelte, jeg havde gjort mig tanker om, at hundefolden skulle laves.

  Ved at lave den som billede 2, vil der også være en god afstand til dem, der bor op til området.

  Det har intet at gøre med, at det er langt fra, hvor jeg selv bor. Jesper Larsen har foreslået græsplænen, hvor der i dag er legeplads og boldbane. Den plæne er allerede optaget og bliver flittigt brugt af legende børn. Hvis folden skulle placeres der, ville det betyde, at der ikke ville kunne spilles fodbold, og det er jo ikke meningen.

  Området ved Kagsmosen vil i perioden 2020-2023 blive nedlagt, da der skal laves kloakarbejde m.m.

  Så har vi rigtigt nok hundefolden i hospitalsparken til at lufte hund i, men jeg synes, det vil være godt at have flere forskellige steder i nærområdet, hvor vi kan lufte hunde, og hvor de kan få lov til at løbe frit og boltre sig.

  I weekender og på fridage kan man tage ud på nogle længere ture, men det er ikke altid muligt i hverdagen.

  Hvor langt hundene kan gå, uden at der tages øvrige transportmidler i brug, er også noget, der skal tages højde for. Det er ikke alle, der har bil, og skal man med det offentlige eller på cykel med anhænger, kan det godt blive et dagsprojekt.

  Personligt bryder jeg mig ikke om at gå nede i parken om aftenen, når det er mørkt. Da vil det være rart at kunne gå ned på græsplænen. Selvom der heller ikke her er belysning, er det mere åbent og lysere, da der ikke er tæt beplantning.

  Så bliver der også overdrevet mht. lugt af lort, gøen og tis.

  Det er min overbevisning, at langt de fleste brugere af hundefolden vil samle deres hunds efterladenskaber op og lægge det i skraldespanden. Når efterladenskaberne er i en pose og i en skraldespand med låg, giver det ikke anledning til lugtgener.

  Borde/bænkesættet er tiltænkt til dem, som benytter folden så de kan sidde og hygge sig sammen og evt. også indtage fødevarer ved. Det vil jeg ikke have nogen problemer med. Skraldespandende til efterladenskaberne, skal selvfølgelig ikke placeres lige op af bænkene, men kunne passende placeres ved udgangene, så kommer alle også fordi der, hvor prutposen skal deponeres.

  Med hensyn til gøen. Det vil ikke kunne undgås, at der til tider vil være gøen, men fordi der er hunde, er det ikke ensbetydende med, at der vil være en konstant gøen.
  Lige såvel som en legeplads, fodboldspil og et selskabslokale heller ikke er ensbetydende med konstant larm. Det giver liv og også lyd, men der er forskel på lyd og larm.

 • Svarede 9. maj 2017, 19:25

  Herlevhuse er et boligområde for alle både unge, gamle, børnefamilier, pensionister, handikappede og hundeejere m.m., og jeg er af den opfattelse, at der skal tages hensyn til og gives plads til alle.

  Jeg har ikke meldt tilbage personligt på den henvendelse jeg fik fra Jesper Larsen forud for beboermødet, da jeg er af den mening, at en evt. debat om emnet skulle tages på beboermødet.

  Jeg ved ikke, hvem du er Jesper Larsen, men formoder du var til stede ved beboermødet, og jeg havde forventet, at du gjorde dig til kende her, men nej!

  Det kommer aldrig på tale, at jeg trækker mit forslag tilbage pga. en/flere henvendelser fra beboere, som ikke synes, det er en god idé med et hundeområde.

  Jeg vil hermed kun opfordre alle beboere i Herlevhuse til at bruge deres stemme og stemme ud fra, hvad I selv synes er sund fornuft.

  Ligeledes vil jeg også hermed gøre opmærksom på Herlevhuses hjemmeside www.herlevhuse.dk, hvor der kan debatteres både om denne sag, og hvad der ellers måtte ligge én på sinde.

  Det vil også være mere miljøvenligt at gøre det herinde, fremfor at skulle bruge alt dette papir.

  MVH.
  Dorte Mench
  Jættestuen 1

 • Svarede 12. maj 2017, 09:13

  Jeg vil helt klart stemme nej til dit foreslag Dorte, vi har de bedste forhold lige ved siden af os, altså parken og jeg kan bestemt heller ikke lide at gå i parken om aftenen men en hund kan sagtens gå tur rundt om herlevhuse og snuse samt komme af med deres efterladensskaber. Hunden er da fuldstændig ligeglad med om den er i parken eller den går en tur i en bebyggelse for den SKAL jo være i snor begge steder alligevel. Så i kan jo bare bruge indhegningen i parken om dagen og gå en aftentur i bebyggelsen om aftenen. Til alle !!! HUSK at samle jeres hunde-efterladenskaber op. God weekend.

 • Svarede 23. maj 2017, 09:29

  Til Jesper Larsen
  Tak for endnu et brev i min postkasse.
  Jeg synes, du også skal lægge det op herinde, så de øvrige beboer kan se, hvad du skriver, hvis de skulle have interesse i det.
  Selv har jeg ikke behov for at gå yderligere i detaljer og kommenterer på det skrevne.
  Ser frem til valgresultatet.
  MVH. Dorte Mench, Jættestuen 1

 • Svarede 25. maj 2017, 10:24

  Jamen så lægger jeg da mit seneste brev op på hjemmesiden, selvom det nok kun er dig der ser det, og du har åbenbart ikke yderligere at tilføje. Jeg tillader mig naturligvis at håbe på at valgresultatet går min vej og der bliver stemt nej 😀

  Hej Dorte
  For at imødegå din undren over, hvorfor jeg afleverer endnu et brev til dig i din postkasse, hænger det dels sammen med at debatområdet på Herlevhuse.dk synes meget dødt – i hvert fald er det temmelig begrænset, hvad der er kommet siden dine egne indlæg d. 9. maj (ét stk.). Dels at vi givetvis har et forskelligt behov for at føre os frem, hvilket jeg bl.a. tolker ud fra din forventning om at jeg skulle have givet mig til kende på beboermødet. Jeg var forhindret i at deltage ved beboermødet og ytrer mig desuden hellere i skrift end tale. Og endelig, at jeg ikke har den samme mulighed for at kunne visualisere ting her på debatsiden.

  Det var jo sådan set mig selv, der forsøgte at starte debatten på hjemmesiden, men da et medlem fra bestyrelsen skrev, at der nok ikke ville være mange som så mit indlæg og derfor tilbød at runddele det, ville jeg da være et skarn, hvis jeg takkede nej til dette tilbud. Rent miljømæssigt kan jeg jo godt se at det har kostet omkring en pakke papir at mangfoldiggøre mit indlæg, men hér bør du nok huske på at hundeforslagene, inden dit nu omdelte indlæg, allerede havde kostet godt 3½ pakke papir (2 sider til forslag, 3 sider til stemmesedler, 2 sider til underskriftsindsamling foranlediget af dit forslag – alt sammen leveret til 262 adresser), som sidenhen må være løbet op i 4½ pakke efter din egen omdeling (såfremt alle da har fået det – kender nogen der ikke har – måske var det kun til mig). Af samme grund får du dette brev på genbrugte sider, som er foranlediget af disse forslag. Så bidrager det da ikke til en øget miljøbelastning fra min side.

  Apropos miljøbelastning, gad jeg egentlig godt vide, hvor stor andelen af miljøskadelige ”prutposer” i øvrigt skønnes at være. Du skriver at ca. 1/3 del af beboerne har hund, hvilket må svare til knapt 90 hunde. Vedtages forslag nr. 6 fra beboermødet ang. tilladelse til at holde 2 hunde pr. husstand, snakker vi potentielt om ca. 180 hunde som teoretisk vil skulle besørge ca. 360 gange om dagen. Det bliver immervæk til over 130.000 ”prutposer” pr. år. Jeg vil godt kunne forestille mig at i hvert fald 100.000 af disse kan være miljøskadelige og så blegner én pakke papir nok lidt i fht. de miljøbelastningsmæssige aspekter.

  Mht. det placeringsmæssige, er jeg uenig i at området ved Meteorvej sjældent benyttes når det ikke er kælkevejr. Der bliver også leget, spillet fodbold og rundbold i dette område, hvilket jeg som nabo nok er bedre til at vurdere, og selv om det ikke skulle forholde sig sådan, medgiver du trods alt, at det anvendes til at kælke på. Dette gælder især for de mindre børn, hvor de ”store” kælkebakker kan synes alt for ”vilde”. Så din opfattelse af at der skal tage hensyn til, og gives plads til alle, omfatter givetvis ikke små børn.
  En placering som den jeg havde vist som billede to i mit tidligere indlæg (og som du ikke selv formåede at beskrive i dit forslag), giver i øvrigt kun en afstand til ”folden” på godt 15 meter til os der bor op til området (svarer ca. til længden af et hus i Herlevhuse), hvilket ikke kan siges at være ”god afstand”.
  I den forbindelse gør det vel næppe heller indtryk på dig, at den udsendte underskriftsindsamling, som jeg ikke selv var bekendt med og derfor ikke selv har skrevet under på, i løbet af meget kort tid er blevet underskrevet af stort set alle som bor op til området.
  Således har boliger med rød markering (på kortet som fremgik af mit brev til dig) skrevet under på at være imod dit forslag (jeg har tilladt mig at angive en rød markering ved mig selv og beboeren på Stordyssen 22, som ved tidligere debatindlæg har givet udtryk for sin store utilfredshed omkring hundeluftning).

  Fortsættes

 • Svarede 25. maj 2017, 10:25

  Som det fremgik af kortet, har beboerne i 13 ud af de 19 boliger, som bor tættest op til området, skrevet under i protest mod dit forslag, svarende til godt 68%. Da jeg som sagt ikke selv var bekendt med underskriftsindsamlingen kan der godt tænkes at være en endnu større modstand blandt de mest påvirkede. Jeg kan selvfølgelig godt være bange for at modstanden aftager med afstanden til det berørte område, men håber selvfølgelig på et lignende mønster. Blandt underskriverne findes der i øvrigt også hundeejere.
  Mht. mit alternative forslag på plænen nærmest Runddyssen, vil jeg lige gøre dig opmærksom på at det fodboldmål som pt. står nærmest Runddyssen, ikke ville komme i karambolage med min foreslåede placering – det er kun på det gamle billede fra Krak, at placeringen er anderledes. I øvrigt kan det flyttes på under et minut ;-) Fordelen ved denne placering er desuden, at området ikke i samme omfang kan ventes besørget af hunde fra villakvarteret nord for Meteorvejs-placeringen.

  Kagsåparkens regnvandsprojekt er endnu ikke vedtaget og såfremt det bliver det, er det næppe sandsynligt at området øst for Herlevhuse vil være ”lukket ned” i hele projekteringsperioden fra 2020-23 idet strækningen kun udgør ca. 1/5-del af den samlede omfattede strækning. Og selv hvis dette var tilfældet, er der stadig mindst to et halvt år til og der vil være tale om en begrænset periode, hvorefter der givetvis vil være tale om et endnu mere indbydende område at gå tur i med sin hund.
  Som jeg allerede har nævnt omkring Hospitalsparken har kommunen hér intentioner om at gøre området mere attraktivt for de besøgende (herunder mere lys i parken og omkring søen).
  Inden for bebyggelsen forefindes ydermere knapt 8 kilometer fortov, hvorpå det også er tilladt at lufte sin hund (man skal bare huske at opsamle deres efterladenskaber).
  Sidenhen er jeg desuden blevet gjort opmærksom på tilstedeværelsen af Træbanken Hundeskov i nærheden af Kildegården knapt 2 kilometer nord for din adresse (6-8 min. på cykel), hvor der er indrettet en fold på 40 x 80 meter. Hér er der opstillet borde og bænke og der er adgang til frisk vand til hunden. Hér kan der næppe være tale om et dagsprojekt for at nå til og både hund og ejer vil samtidig få en masse dejlig motion (nåh ja der findes også en tredie hundefold i Smalskov, i den nordlige ende af kommunen - 3 hundefolde i en kommune af Herlevs størrelse er vel ikke så ringe endda).
  Med de udfordringer du nævner der er med at kunne lufte sin hund, kan man næsten kun undre sig over hvorfor de anskaffes. Selv finder jeg det kritisabelt, at man typisk efterlader sin hund lukket inde i hjemmet en hel arbejdsdag.

  Hvordan du i øvrigt kan vurdere, at jeg overdriver mht. lugt af lort, gøen og tis, er jeg ikke lige klar over. Hvis folk fortsætter med at være ligeså ”gode” til at samle hundenes ”faste” efterladenskaber op, som det i øjeblikket forholder sig, vil der fortsat være mange der undlader at samle dem op.
  I weekenden havde jeg ”fornøjelsen” af at skulle lægge næsebor til efterladenskaber på plænen på den anden side af min hæk, hvor de lå og lunede sig i den varme forårssol – og det var blot fra en enkelt hund.
  En eller anden form for lugtgene må du nok også vedkende, at der vil være, siden du foreslår at skralde-spandene selvfølgelig ikke skal placeres lige op af dine foreslåede borde/bænkesæt, men ved udgangene.

  Fortsættes

 • Svarede 25. maj 2017, 10:26

  Føromtalte nuværende ca. 90 hundes tis, vil utvivlsomt også have sin effekt når den falder på de samme 1.800 m2 hver dag. Ved en yderst konservativ vurdering af 1 dl/hund/dag bliver det til ca. 3,3 tons tis svarende til knapt 2 mm på hele arealet om året (og det er så bare den nuværende bestand af hunde i Herlevhuse).
  Og endelig så er hundes gøen efter min opfattelse altså larm og ikke bare lyd. Jeg er godt klar over at det nu engang er den måde hunde kan ”kommunikere” på, men det ændrer ikke ved min opfattelse.

  At der i området i dag lever flere harepar kommenterede du ikke på, så lad mig afslutningsvis runde af med et par oplevelser jeg selv har haft i forbindelse med fritløbende hunde.
  Tilbage som barn, blev jeg, mens jeg sad på plænen for din foreslåede hundefold, overfaldet og skambidt af en fritløbende schæfer, og senere i mit voksenliv har mine børn og jeg haft den traumatiske oplevelse, at en fritløbende Border Collie raserede børnenes legehus og dræbte deres to kaniner. Det er almindelig kendt, at har en hund først smagt blod på den måde, vil den forsøge at dræbe igen, hvis den får chancen. Igen ikke særlig sjovt for de mindste børn.
  For at være sikret mod at hundene kan forlade folden imod ejerens ønske, kan det således være nødvendigt at hegnet er mindst 180 cm. højt – ja først ved denne højde er det de færreste hunde der kan komme over. Det er næppe den dimension du har spurgt en tømrer om prisen for en indhegning på, så etableringsomkostningen vil givetvis blive langt højere end dine oplyste 60.000 kr. (plus løbende udgifter til drift og vedligehold af folden), med mindre du tør tage ansvar for den risiko der kan være forbundet med fritløbende hunde. I forrige uges Herlev Blad blev der også beskrevet problemer med skambidning af dyr i området nær Træbanken, hvor hunde ellers skal holdes i snor.

  MVH.
  Jesper Larsen

 • Svarede 5. juni 2017, 12:39

  Ingen hundetoilet/løbegård".............BUM. Der er masser af andre muligheder i Herlev.

  Med venlig hilsen:

  Claus Bøgh Egholm
  (Hundeejer)

Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.