Debat


Er et nej altid et nej ?

 2. oktober 2020, 04:15  Robert Lund  0 Svar

I referatet af det ekstraordinære afdelingsmøde den 16. september 2020 oplyser referenten:
"Ja, et nej er et nej".
Efter afdelingsmødet har jeg sendt en mail til dirigenten Frank Sass. Heri skriver jeg bl.a. - "Som bekendt foreslog afdelingsbestyrelsens formand dig som dirigent for mødet, hvilket du accepterede, da ingen andre modkandidater stillede op. Det hverv bestred du meget kompetent og upåklageligt. For under mødeforhandlingerne spurgte en beboer, at hun frygtede at husene i Herlevhuse ville blive nedrevet, hvis beboerne på et afdelingsmøde stemte nej til et kommende renoveringsprojekt.

I den anledning beroligende du hende og forsamlingen med et tilsagn om, at SAB aldrig ville finde på – som du sagde – at ”overrule” en beboerdemokratisk beslutning truffet af et afdelingsmøde.

Rigtigheden af dette ikke uvæsentlige tilsagn bedes du for god ordens skyld venligst bekræfte. Samtidigt går jeg i den forbindelse ud fra, at du sikrer at dit tilsagn bliver gengivet i referentens referat af mødeforhandlingerne."

Herefter blev mailen besvaret af Frank Sass som følger:

"Kære Robert Lund

Tak for din positive tilbagemelding vedrørende min rolle som dirigent.

På mødet nævnte jeg, at SAB aldrig har anvendt "call in" bestemmelsen jf. Bek. om almene boliger § 37, stk. 4 og generelt ønsker at respektere beboerdemokratiske beslutninger truffet af et afdelingsmøde.
Jeg kan dog ikke garantere, at selskabets øverste myndighed Repræsentantskabet, aldrig vil handle i henhold til ovennævnte paragraf, da ansvaret for, at afdelingerne i SAB får udført nødvendige arbejder, der fremtidssikrer afdelingerne, i sidste ende ligger hos selskabet.
Men som sagt, har SAB aldrig taget denne mulighed i anvendelse og på landsplan, er der kun ganske få tilfælde.

Med Venlig Hilsen

Frank Sass"

Almenlovens § 37, stk. 4 har følgende ordlyd:
"Kan afdelingsmødets godkendelse af gennemførelse af arbejder og aktiviteter ikke opnås, eller forkastes forslag herom ved urafstemning, kan boligorganisationens øverste myndighed uden afdelingens samtykke træffe beslutning om gennemførelse af
1) større renoveringsarbejder,
2) større energibesparende foranstaltninger,
3) boligsociale helhedsplaner,
4) fremtidssikring af bebyggelsen og
5) indsatser, der forebygger dannelse og opretholdelse af udsatte boligområder, jf. § 61a , stk. 1. "

Venlig hilsen
Fhv. Vicekontorchef
Cand. jur. Robert Lund

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.