Debat


Info om byggesagshonorarer

 1. oktober 2020, 12:47  Robert Lund  0 Svar

KAB´s Louise Lind har i relation til problemstillingen om byggesagshonorarer til beboervalgte repræsentanter afgivet nogle bemærkninger, Se svaret til mit opslag om "Afdelingsbestyrelsensøkonomiske interesser. Her er min kommentar.
Kære Louise Lind. Som konsulent i KAB forsøger du at kaste lidt lys over byggesagshonorarer og bestyrelseshonorarer for de beboervalgte.
Almenlovgivningen for så vidt angår afdelingsbestyrelsesmedlemmer er ganske klar. Der er forbud mod, at man modtager vederlag for sit frivillige arbejde. Derimod må man gerne modtage vederlag som organisationsbestyrelsesmedlem af en følgegruppe tilknyttet et renoveringsprojekt eller projekt angående nybyggeri.
Det er beboerne, der under alle omstændigheder betaler, så området fortjener al mulig gennemsigtighed. Det kan vi næppe blive uenige om.
Men det der reelt bekymrer mig er selve princippet om, at man som organisationsbestyrelsesmedlem kan høste store og urimelige summer. Hvad den enkelte får efter skat er ikke et relevant billede af det, der egentlig foregår. Derfor vil jeg gerne supplere dine relativt sparsomme oplysninger med nogle fakta.
SABs organisationsbestyrelse på 11 medlemmer, der er beboboernes tillidsvalgte, tildeler sig selv byggesagshonorarer ved støttede renoveringer og nybyggerier.
Der er seks årlige møder i organisationsbestyrelsen. Møder som SAB´s repræsentanter får særligt bestyrelseshonorarer for at deltage i. Formanden modtager 70.917 kr. årligt, næstformanden 53.188 kr. årligt og de øvrige 9 medlemmer modtager hver 35.459 kr. årligt.
SABs organisationsbestyrelse har tildelt sig selv byggesagshonorarer siden 1994.
Byggesagshonorarerne fastsættes i forhold til byggesummen. Hvis et byggeri eller en renovering bliver dyrere, så vokser byggesagshonorarerne i takt hermed.
SABs organisationsbestyrelse deler de samlede byggesagshonorarer de modtager, mellem sig. De modtager byggesagshonorarer for den periode, de har været aktive, men også efter de er trådt ud af organisationsbestyrelsen.
SABs 11 organisationsbestyrelsesmedlemmer kan i dag forvente, at modtage byggesagshonorarer - eksempelvis for renoveringen af Bellahøj I og II - på i alt ca. 345.000 kr. - og hele 1,1 million kr. for bygningen af modelplejehjemmet Sølund ved Søerne. Der er flere penge på vej fra mange andre renoveringer i SAB afdelingerne. Penge der udbetales, når renoveringerne er afsluttet.
Et medlem af SABs organisationsbestyrelse bor i den af Louise Lind føromtalte boligafdeling "Humlevænget" i Husum, og er tillige med i afdelingsbestyrelsen for "Humlevænget" - og får udbetalt byggesaghonorarer.
For renoveringen i Humlevænget oplyser KAB, at byggesagshonoraret samlet udgør 273.000 kr., hvoraf 80% eller 218.400 kr. fordeles mellem SABs organisationsbestyrelsesmedlemmer. 10 af dem bor i andre SAB afdelinger. De vil således få ca. 20.000 kr. hver, for renoveringen i "Humlevænget".
De øvrige 20% af beløbet – 54.600 kr. – deles mellem de lokale beboere, der er med i følgegruppen, selvom det angiveligt er i strid med princippet om, at hvervet som afdelingsbestyrelsesmedlem er ulønnet.
De lokale repræsentanter i følgegruppen på Bellahøj har alle frasagt sig de 20% af byggesagshonorarerne og i stedet anbefalet at pengene i en god sags tjeneste bruges til boligsocialt arbejde.

Venlig hilsen
Fhv. Vicekontorchef
Cand. jur. Robert Lund

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.