Debat


Afdelingsbestyrelsens økonomiske interesser

 28. september 2020, 09:38  Robert Lund  1 Svar

På sit møde den 22- februar 2017 vedtog SAB´s organisationsbestyrelse ifølge referatet, at nedsatte følgegrupper i forbindelse med helhedsplaner og renoveringssager skal have en relativ andel af det byggesagshonorar, der tidligere kun tilfaldt hele organisationsbestyrelsen.
I referat af 20, november 2019 fremgår, at organisationsbestyrelsen nedsatte en følgegruppe for en kommende helhedsplan i Herlevhuse. Organisationsbestyrelsen udpegede to medlemmer af organisationsbestyrelsen - og Herlevhuses afdelingsbestyrelse udpegede tre medlemmer.
Hvorfor har afdelingsbestyrelsen ikke for længst informeret Herlevhuses beboere om, at den uden lovformelig vedtagelse på et afdelingsmøde har udvalgt tre egne medlemmer til en lønnet følgegruppe?
Det ønsker jeg - og sikkert også andre beboere - gerne svar på fra afdelingsbestyrelsensformand René Petersen.

Hilsen Fhv. Vicekontorchef Cand. jur. Robert Lund,
Runddyssen 68.

1 Comments
  • Svarede 29. september 2020, 10:25

    Louise Lind, Kundechef i SAB/KAB oplyser:
    Der betales alene bestyrelseshonorar i forbindelse med renoveringssager, når der er tale om helhedsplaner, der er støttet af landsbyggefonen, samt i forbindelse med nybyggerier. I øvrige renoveringssager udbetales ikke bestyrelseshonorar. Helhedsplanen i Herlevhuse på nuværende tidspunkt ikke har opnået tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden hvorfor medlemmer af følgegruppen på nuværende tidspunkt ikke modtager honorar for at sidde i følgegruppen.

    Såfremt Landsbyggefonden på et tidspunkt giver tilsagn om at støtte helhedsplanen økonomisk vil der være et mindre beløb i den samlede byggesag, der øremærkes til honorarer. Hvor stort honoraret vil blive er ikke muligt at afgøre på nuværende tidspunkt, da den samlede anlægssum ikke er kendt. Det kan dog oplyses at honoraret i en sammenlignelig byggesag (Humlevænget) er udregnet til at være ca. 1300 kr. om året før skat. Midlerne udbetales i øvrigt først når byggesagen er afsluttet.

Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.