Debat


Vigtig info fra Landsbyggefonden

 27. september 2020, 03:49  Robert Lund  0 Svar

Kære Herlevhuse beboer.
I dette link: https://lbf.dk/media/1554871/notat-om-renoveringsstoetteordningen.pdf ,som jeg gennem brevveksling har modtaget fra en chef i Landsbyggefonden, fremgår de lødige krav fonden stiller for at kunne give Herlevhuse renoveringsstøtte.
Vi må som lejere sikre os, at SAB v/KAB søger om støtte til et kommende megadyrt renoveringsprojekt, for på den måde at nedsætte renoveringsomkostningerne og dermed den lejeforhøjelse, som følger i kølvandet.
Det siger sig selv, at det projekt KAB i samarbejde med afdelingsbestyrelsen har i støbeskeen, bliver en særdeles dyr affære for dig som bor i Herlevhuse.
Uden støtte fra Landsbyggefonden kan Herlevhuse ikke reddes.
Manglende renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden var netop den væsentligste årsag til at den tidligere bebyggelse, "Nørrevang", blev nedrevet

Hilsen Vicekontorchef Cand. jur. Robert Lund.

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.