Debat


Plumrådne tagplader

 3. december 2021, 21:47  Robert Lund  0 Svar

Herlevhuses tømrer kan p.t. næsten ikke følge med. Tagpladerne i bebyggelsen er nu så porøse af ælde, at de ikke længere kan holde regnvandet ude af boligerne. Derfor haster det med at få samtlige tagplader udskiftet nu og her, så forsikringsskader for ødelagt indbo og dannelse af skimmelsvamp i boligerne kan undgås.
Der er p.t. opsparet 23,5 millioner kroner i Herlevhuse til almindelig vedligeholdelse.
Det økonomiske incitament for KAB og de siddende medlemmer i følgegruppen, hvoraf 3 er fra afdelingsbestyrelsen, er det, at jo større anlægssummen for en helhedsplan til sin tid bliver - des større bliver honoraret til KAB og følgegruppen.
Jeg har til afdelingsmødet den 23. november 2021 stillet forslag om at pålægge SAB v/ KAB straks at iværksætte udskiftning af bebyggelsens miserable tagbelægninger, som almindeligt vedligeholdelsesarbejde. Altså uden at indgå i en langsommelig proces med at få skabt en helhedsplan, som kun KAB og følgegruppen kan tjene på.
Grundet frygten for smitte deltog jeg ikke ved afdelingsmødet i de små lokaler (Selskabslokalerne) Men flere beboere har oplyst mig om, at dirigenten for mødet slet ikke satte mit forslag på mødet til afstemning. Et klart brud på beboerdemokratiets regler.
Med henblik på en eventuel klage til beboernævnet, har jeg bedt afdelingsbestyrelsens formand og KAB´s kundechef om at fortælle mig, hvem der var dirigent - og bekræfte, at mit forslag ikke blev sat til afstemning. Begge har nægtet at give mig disse oplysninger.
Mvh.
Cand. jur.Robert Lund

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.